Toiminta-ajatus
Liity jäseneksi
Palvelut
Sahayrittäjä-lehti
Jäsenyritykset
Yhteistyöyritykset
Yhteystiedot
Yhteydenotto
Myytävät koneet ja laitteet/sawmills for sale
Sahavideot

 
 

 

 

TERVETULOA SAHAYRITTÄJÄT RY:N INTERNET-SIVUSTOLLE

 

Yli 67 vuotta piensahojen edunvalvontaa


Lataa yhdistyksen säännöt tästä doc-tiedostona

Lataa yhdistyksen säännöt tästä pdf-tiedostona

Lataa henkilörekisteriseloste tästä

Sahayrittäjät ry on pienen saha- ja puutuoteteollisuuden luotettava yhteistyökumppani


SAHAYRITTÄJÄT RY ON 67 VUOTTA TOIMINUT SUOMALAISEN PIENSAHATEOLLISUUDEN YHTEISTOIMINTA- JA ETUJÄRJESTÖNÄ. YHDISTYS ON OLLUT KEHITTÄMÄSSÄ ALAN TOIMINTOJA JA SITÄ TEHTÄVÄÄ SE JATKAA MYÖS TÄNÄPÄIVÄNÄKIN ALAN YRITTÄJIEN YHTEISTYÖKUMPPANINA.

Yhdistys on perustettu Porvoossa vuonna 1946 nimellä Kenttäsirkkelisahaajain yhdistys/fältcirkelsågarnas förening, josta myöhemmin kehittyi Suomen kenttäsahojen Liitto ry ja edelleen vuonna 1996 Sahayrittäjät ry


Yhdistyksen toiminnan neljä pääkohtaa ja tavoitetta:

  1. Tutkimus ja tilastointi; alan toiminnan tutkimustoimet sekä tilastointi. Pyrimme keräämään jäseniltämme tilastointitietoja sahauksesta, hintatasoista, puun hankinnasta jne.

  2. Tuote- ja tuotannonkehitystoimet; pyrimme yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa kehittämään kone- ja laitekantaa sekä tuottamaan tietoa  turvallisempaan ja tuottavampaan tuotantoon

  3. Koulutus; pyrimme tarjoamaan alan toimijoille laadukasta ja edullista koulutusta sekä teknisellä että liiketaloudellisella puolella.

  4. Kansainvälisyys; pyrimme olemaan aktiivisesti mukana piensahauksen kansainvälisyystoiminnassa niin EU:n alueella kuin Pohjoismaisessa yhteistyössä sekä myös muiden eu:n ulkopuolisten maiden sahayrittäjien ja toimijoiden kanssa.

Sahayrittäjät ry tekee esityksiä ja aloitteita piensahayrittäjiä koskevissa asioissa yhteiskunnan eri sektoreilla, tukee alan tutkimusta ja koulutusta, työvälineiden kehittämistä sekä toimii yrittäjien 15.2.2014yhteistoimintajärjestönä. Yhdistyksen päätehtävät ovatkin jäsenistön välisen yhteistyön kehittäminen, piensaha-alan tuotekehityksen ja tutkimuksen lisääminen, sekä yrittäjille tarjottavan koulutuksen ja markkinoinnin edistäminen sekä tiedonvälitys. Yhdistykseen on liittynyt jäseniksi yli 200 pienen puutuoteteollisuuden yritystä, jotka edustavat kattavasti piensaha- ja höyläteollisuuden sekä hirsirakentamisen ja puusepän/rakennuspuusepänteollisuuden toimialoja Suomen eri puolilta.

Toimimme jäsenenä ESBA:ssa (European Small Business Alliance) , www.esba-europe.org sekä olemme yhteistyössä yhteispohjoismaisessa piensahajärjestöjen foorumissa, johon kuuluvat Suomen, Ruotsin, Norjan sekä Tanskan valtakunnalliset piensaha-alan järjestöt. http://smasagarna.se/wp-content/uploads/nordiskaforbundet.pdf

_________________________________________________________________________________________________________

Piensahateollisuuden 9.valtakunnalliset talvisahauspäivät pidettiin Mikkelissä 15.2.2014

TALVISAVUT 2014

Talvisahauspäivien aikana pidettiin yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous, johon osallistui ennätysmäärä yrittäjiä.

 

Yhdistykselle valittiin hallitus toimintavuodelle  2014

Timo Ripatti, Leppävirta, puheenjohtaja

Jorma Freyberg, Ristiina

Eero Koskela, Askola

Arto Käkönen, Janakkala

Mika Lottanen, Nukari

Jouni Mähönen, Ii (uuisi)

Matti Perälä, Humppila

Heikki Rytkönen, Savitaipale

Sirkku Varpa, Vierumäki

Jukka Virtanen (Kara), Raisio

 

Varajäsenet

Teuvo Leino (Laimet), Laitila

Jukka Liuski, Sotkamo

Jorma Sirpoma, Oitti

Jukka Tolonen, Kajaani

Jukka Tuomenoja, Loppi

 

Sahayrittäjät ry hallitus

______________________________________________________________________________________________________

Uudet käytännöt rahtisahauksella eli palveluna tehdystä rakennustuotteesta;

 

Jos sahatavara, jota käytetään rakennuttajan omaankäyttöön tulevaa omakotitaloa tms. varten, on sahattu rakennuttajan omista puista ja sahattu rahtisahauksena, joko siirrettävällä sahalla rakennuspaikalla tai kiinteällä sahalla sahanomistajan luona, niin silloin rakennustuote eli siis tässä tapauksessa sahatavara ei tarvitse olla Ce-merkittyä.  Kantavissa rakenteissa käytettävä rakennussahatavara on kuitenkin rakennusluvan mukaisesti lujuuslajiteltava tarvittavalla lujuuslajittelumerkillä.

 

Kokous muistio

CEN/TC 124:n kansallisen tukiryhmän kokous

Aika: 2013-05-06 klo 13:00

Paikka: Rakennusteollisuus RT, Unioninkatu 14, 3. krs

Antti Koponen Rakennusteollisuus RT

Anu Huovinen Metsä Wood

Matti J. Virtanen Ympäristöministeriö

Mikael Fonselius Woodvalue

Osmo Makkonen Finotrol Oy

Christopher Mills Kiilto Oy

Päivi Myllylä Puuinfo ry

Raimo Etelä Sahayrittajat ry

Tero Vesanen

Tomi Koskenniemi Versowood Oy

Tomi Toratti RTT

 

- CEN/TC 124/WG 2 Solid Timber


Keskusteltiin rahtisahauksesta ja CE-merkintävapaudesta. Todettiin seuraavaa:


CE merkintää ei tarvita, jos tuote tehdään työmaalla eli jos puutavaran sahaus tapahtuu työmaalla, mikäli Euroopan tasolla tai kansallisesti ei ole toisin säädetty.


CE merkintää ei myöskään tarvita, jos esim. omakotirakentaja sahauttaa omat puunsa sahalla, jonka ei tarvitse sijaita työmaalla. Omakotirakentaja ostaa tällöin sahauspalvelua.


Kummassakin tapauksessa rakennusvalvonta on todennäköisesti kiinnostunut, miten puutavaran lujuuden määritelty tapahtuu, jos sahatavaraa käytetään rakenteellisessa käytössä.

Saha saattaa tehdä enemmänkin sahausta, jolloin voi olla, että sahan kannattaa hankkia valmiudet CE merkintään.  Silloin yhden asiakkaan tukit ovat vain yksi tuote monista tuotteista, jotka CE merkitään. CE merkintä tarkoittaa käytännössä sahan tuotantoprosessin kontrollia laatulajitteluineen, eikä yksittäisen tuotteen CE merkintää.


Keskustelussa Eu-tasolla Ce-merkinnästä vastaavan yksikön päällikön Tapani Mikkelin sekä ESBA:n pääsihteeri Patrick Gibbels`n  kanssa todettiin, että ko. lausuma on ok, jos siitä poistetaan "mikäli Euroopan tasolla tai kansallisesti ei ole toisin säädetty".


Lausunto Ilta-Sanomat 8.6.2013 sivu 13

 

Kikkailua puukaupassa

 

YM.n rakennusneuvos Teppo Lehtinen: Ce-merkintä koskee vain niitä kaupallisia tuotteita joita ostetaan ja myydään.

 

"Omia pölliköitä voi surauttaa sahatavaraksi. Ja voi myös viedä pöllit traktorilla naapurin isännälle sahattavaksi".

 

Lue yhdistyksen lehdistötiedote tästä

Read english translation here

linkki Ympäristöministeriön sivulle tässä

 

Rakennustarkastusyhdistyksen, RTY, kannanotto em. asiaan ja rahtisahattujen tuotteiden todentaminen;

RAHTISAHAUS; Piensahoista on tullut runsaasti kyselyjä niin sanotun rahtisahauksen asemasta. Markkinoille saatettava sahatavarahan tulee CE-merkinnän piiriin. Omista puista omaan käyttöön sahautetut puut (rahtisahaus) muodostavat poikkeuksen. Kysymyksiä on esitetty siitä, minkälainen selvitys jatkossa rakennusvalvonnassa hyväksytään omistuksesta ja lautojen alkuperästä. RTY:n johtokunta käsitteli asiaa ja totesi, että näiden osalta näyttö voisi olla vapaata, koska kyseessä ei ole markkinoille saattamisesta. Mikäli valvonta havaitsee, että rahtisahausmenettelyä käytetään laajemmin rakennustuotesäännöstön kiertämiseen, asiasta tulisi selvityspyynnön jälkeen tehdä ilmoitus markkinavalvojana toimivalle TUKESille.

Sahayrittäjät ry

 

Raimo Etelä

toiminnanjohtaja

 

 


 

AJANKOHTAISTA PIENSAHATEOLLISUUDESTA

 

Euroopan Puukauppa-asetus (EuTR) astui voimaan Eu-alueella 1.3.2013.

Hakkuiden kohdalla  Maaseutuviraston (MaVi) Suomessa riittää hakkuuilmoitus ja mittauasiakirja kyseisestä erästä.

Tämä on tärkeätä myös piensahateollisuudelle jotka asettavat tuotteitaan markkinoille Eu:n alueella.

Lue lisää tästä

________________________________________________________________________________________________________

 

 

Sahayrittäjät ry selvitys rakennustuoteasetuksen 305/2011 vaikutuksesta Suomen piensahateollisuuden tulevaisuuteen. Lyhyt versio.

 

Euroopan komissio

Pääsihteeri

Rue de la Loi 200

B 1049 BrusselSelvitys rakennustuoteasetuksen EU 305/2011 (eu regulation 305/2011) mahdollisista vaikutuksista suomalaisiin maaseudulla toimiviin pien- ja mikrosahayrityksiin sekä vastaavan kokoluokan höyläämöihin, jotka eivät tee kauppaa Suomen rajojen ulkopuolelle sekä muutosehdotukset ko. asetukseen.

Suomessa on tällä hetkellä pieniä ja mikrosahayrityksiä sekä vastaavanlaisia pienhöyläämöitä n. 1600 kappaletta. Piensaha- ja höyläämöteollisuus osaltaan luo ja ylläpitää kilpailua sekä tuotteiden käyttäjien mahdollisuutta suorittaa valintoja.

EU:n rakennustuoteasetus 305/2011 (Eu regulation 305/2011) asettaa nämä pienet maaseudun puualan yritykset eri asemaan vaatimalla tuotteisiin Ce-merkintää, jolla pyritään varmentamaan tuotteiden sopivuus ja turvallisuus rakentamisessa. Tätä on tuettu sanomalla, että merkintä helpottaa tuotteiden kaupankäyntiä ja vientiä Eu:n sisäalueille sekä helpottaa kuluttajien vertailumahdollisuutta tuotteiden turvallisuudesta. Pien- ja mikrosahayritysten toiminnassa puuta muokataan ainoastaan sahaamalla, kuivaamalla ja höyläämällä, jolloin tuotteen kemiallinen koostumus pysyy lähestulkoon samana kuin alkuperäinen raaka-aine on. Myös vetoamisella siihen, että tuotteiden markkinointi olisi helpompaa Eu:n sisäalueella, kun tuotteessa on CE-merkintä ei ole merkitystä piensahojen kohdalla, koska suurin osa piensahoista markkinoi tuotteitaan vain omalle lähialueelleen.

Toimijat, jotka toimintansa puolesta voivat ennakoida mahdollisuutensa hyödyntää CE-merkinnän käyttöönoton mukanaan tuomaa parantunutta mahdollisuutta markkinoida tuotteitaan koko EU:n alueella, voidaan katsoa saavan CE-merkinnän käyttöönotosta siinä määrin taloudellista hyötyä, etteivät siitä aiheutuvat taloudelliset velvoitteet heikennä toiminnan kannattavuutta. Mutta toisaalta pienyrityksissä Ce-merkintä nostaa tuotantokustannuksia tuotettua yksikköä kohti huomattavasti enemmän kuin suurissa yrityksissä. Tämä heikentää pienyritysten kilpailukykyä ja toimintaa samoilla markkinoilla isojen yritysten kanssa.

Sahayrittäjät ry esittääkin EU:n ”asianomaiselle” komissiolle EU asetuksen 305/2011 täydentämistä kohtiin, joihin asetuksen kohdassa 27 on viitattu, sekä muutostoimien välitöntä käynnistämistä uuden lähestymistavan esilletuomiseksi, jossa huomioidaan piensahayrittäjien toiminta ja pyritään turvaamaan heidän asemansa, kilpailukykynsä ja työnsä merkittävinä maaseudun yrityksinä.

  1. Piensahat ja höyläämöt, jotka täyttävät EU:n pien- ja mikroyritys määritelmät ja jotka toimivat valtion rajojen sisäpuolella eivät tarvitse Ce-merkintää rakennustuotekaupassaan.

  2. Piensaha- tai mikrosaha,joka käsittelee raakapuuta sahaamalla ja/tai kuivaamalla ja/tai höyläämällä ei tarvitse Ce-merkintää (ml puun pohja- ja pintasuojaus vesiohenteisilla maaleilla) jos yritys käy kauppaa valtion rajojen sisäpuolella.Samoin jos em. tuotteen valmistaja käy kauppaa valtion rajojen sisäpuolella, rakennesahatavaran kohdalla riittää sahatavaran lujuuslajittelu voimassaoleviin sahatavaran lujuuslajitteluluokkiin visuaalisen lajittelun perusteella, jolloin ei tarvita Ce-merkintää vaan pelkkä lujuuslajittelutunnus. Visuaalisen lujuuslajittelun apuvälineeksi hyväksytään myös ääneen perustuva lujuuslajittelu, jossa lajittelija on samalla näköyhteydessä lajiteltavaan tuotteeseen.

  3. Jos pien/mikroyritys käyttää Ce-merkintää tuotteissaan, on Ce-merkintä mahdollista tuottaa ns. ryhmäsertifikaattipohjalla, jossa useampi yrittäjä voi käyttää yhden omistamaa merkkiä.

  4. Jos rakennesahatavara tuotetaan ns. vuokrasahausperiaatteella, eli jossa tukkien tai sahatavaran omistaja sahaa tai sahauttaa tai höylää/höyläyttää tuotteet oman rakennuksensa rakennustarpeiksi olisi rakennussahatavara ja höylätuotteet Ce-merkinnästä vapaata.

  5. Piensahoille ja mikrosahayrityksille laaditaan yksilöidyt ja selkeät ohjeet yksinkertaistetuista menettelyista, joilla varmistetaan pien- ja mikrosahojen kilpailukyvyn säilyminen siinä tapauksessa, että Eu säädöstä 305/2011 ei voida tai haluta muuttaa Small Business Act`n Think Small First periaatteiden pohjalta.

  6. Lisäksi, jos asetukseen 305/2011 ei voida tai haluta tehdä muutoksia, luodaan järjestelmä rakennustuoteasetuksen 305/2011 kohdassa 27 tarkoitetuille pien- ja mikroyrityksille myönnettävän suoran avustuksen hakemista ja maksamista kansallisen hallinnon kautta EU:n budjettivaroja hyödyntäen (CE-merkinnän alkuperäisenä tavoitteena olleen tuotteiden helpon vertailun ja tuotteiden vapaan liikkumisen edistämisen Euroopan talousalueella perusteella) jossa yrityksillä olisi oikeus hakea ja saada kyseinen avustus suoraan ja välittömästi CE-merkintäoikeuden myöntämisen perusteella.

7. Jo merkintäoikeuden hankkineet pien- ja mikrosaha- ja höyläämötoimijat huomioidaan taannehtivasti uudessa korjatussa säädöksessä.

Näillä menettelyillä huolehditaan pien- ja mikroyritysten osalta toimintaedellytysten säilymisestä ja oikeudenmukaisuudesta, ja varmistetaan piensaha- ja mikrosahojen kilpalukyky ja jatkuvuus ”think small first” ja Small Business Act`n toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Siirry blogiin ja lue lisää

Lue tästä eduskunnan keskustelu aiheesta

Sahayrittäjät ry 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Palvelun tarvitsijat - Piensahat palveluksessanne

Pieni puutuoteteollisuus - sahat ja höylät,hirsirakentajat sekä puusepänteollisuus - pystyvät palvelemaan asiakkaitaan sekä monipuolisesti että joustavasti ja niiden tuotanto sekä toiminta ovat erittäin asiakaslähtöistä.

 

Ottakaa yhteys yhdistyksen toimistoon joko spostilla; info(ät)sahayrittajat.fi tai soittakaa nroon 040-821 8238 tai katsokaa yhdistyksen internet-sivuston "jäsenyritykset" luettelosta itsellenne sopiva yrittäjä ja kääntykää suoraan hänen puoleensa.SAHURIT ja MAASEUDUN PUUALAN YRITTÄJÄT TAI YRITTÄJIKSI AIKOVAT HUOMIO!

 

MAASEUTU-PISA -KOULUTUSHANKE ON PÄÄTTYNYT.  KIITÄMME KAIKKIÄ YRITTÄJIÄ JOTKA OLETTE KÄYTTÄNEET HANKKEEN PALVELUITA HYÖDYKSENNE. USKOMME, ETTÄ NIISTÄ ON MYÖS TULEVAISUUDESSA APUA.

SAHAYRITTÄJIÄ PALVELEVAA KOULUTUSTA SUUNNITELLAAN PISA-TOIMIJOIDEN KANSSA. TARKOITUS ON, ETTÄ KOULUTUKSET JATKUVAT.  KOULUTUSPALVELUITA TULLAAN TARJOAMAAN NIIN ALKAVILLE SAHUREILLE, KUIN JO PIDEMPÄÄN ALALLA OLLEILLE. MYÖS KOULUTTAJAKOULUTUSTA TULLAAN TARJOAMAAN.

OLE KUULOLLA JA SEURAA WWW.SAHAYRITTAJAT.FI SIVUA, JOTTA ET JÄÄ PAITSI ALKAVISTA KOULUTUKSISTA.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piensahayrittäjä - höyläämöyrittäjä - Liity jäseneksi - Se kannattaa varmasti!

Jäseneksi liittyminen on NYT helppoa!

Jos olet sahayrittäjä tai muun pienen puutuotealan yrittäjä, etkä ole vielä liittynyt Sahayrittäjät ry:seen, niin tee se nyt! Liittyminen jäseneksi on nyt helppoa!
Liittymällä oman alasi yhdistykseen vahvistat alan toiminnan kehittymistä ja lisäät oman toimintasi laatua.

Avaa "liity jäseneksi"-sivu ja täytä valintaruudut ja paina liity-nappia, niin olet jo melkein jäsen

tai
Ota yhteys Sahayrittäjät ry:n toimistoon

Raimo Etelä puh. 040-821 8238

 
 
   
 
Kyselyt
Tiedotteet
 
 
Sahayrittäjät ry, Kiljavantie 6 rak.6, 05200 Rajamäki, puh. +358 (0) 40-821 82 38, e-mail: info@sahayrittajat.fi